Znajomość słownictwa w tematyce danych personalnych jest bardzo przydatna w sytuacjach kiedy musimy podać najważniejsze informacje na swój temat. Poniżej znajduję się lista z najczęściej używanymi zwrotami, wraz z tłumaczeniami oraz ćwiczenia. 

Zwrot w języku niemieckim

Tłumaczenie w języku polskim 
Die Personalangaben dane personalne
Der Vorname, die Vornamen imię
Der Name, die Namen ( der Nachname) nazwisko
Der Familienname, die Familiennamen nazwisko rodowe
Das Geburtsdatum data urodzenia
geboren urodzony/urodzona
männlich płeć męska
weiblich płeć żeńska
der Geburtsort miejsce urodzenia
der Familienstand stan cywilny
ledig wolny/wolna (kawaler/panna)
verheiratet żonaty/mężatka
geschieden rozwiedziony/rozwiedziona
verwitwet wdowiec/wdowa
die Adresse adres
die Straße ulica
die Hausnummer numer domu
die Postleitzahl kod pocztowy
die Nationalität narodowość
der Personalauswies dowód osobisty
der Führerschein prawo jazdy
erwachsen dorosły
volljährig pełnoletni


Ćwiczenia– Przetłumacz poniższe zdania na język niemiecki:
1. Mam na imię Monika.
2. Moja mama jest rozwiedziona.
3. Klaudia nie ma prawa jazdy.
4. Zapomniałam dowodu osobistego.
5. Mój syn jest już pełnoletni.